Svenska Lanthönsklubben

Vi värnar om små hushållsflockar som hålls så fritt och naturligt som möjligt

Du kan göra en stor insats genom att hålla någon av våra lantraser av höns, ankor och gäss! Det behöver inte vara många djur och du behöver inte veta och kunna allt. Vi hjälper dig!
  • Lantraser är anpassade till det självhushållande bondesamhällets miljö och krav.
  • Lantrashöns försåg oss med ägg och kött i 2000 år, men konkurrerades ut av specialiserade raser för ca 100 år sedan.
  • Många lokala lantraspopulationer är utrotade - andra har räddats i sista stund.
  • Vi måste hjälpas åt att bevara dem till kommande generationer.

Årsmöte i Umeå den 1 juni

Mer info i senaste Hanegället.

Nya rutiner för att skicka fjäderfän till obduktion

Hämta information från SVA (pdf).

Tekniska problem med annonssidan

Annonssidan ser inte ut som den borde, men annonserna finns att läsa längst ner på sidan. Scrolla neråt.


SLK bevarar följande lantraser inom levande genbanker

Höns: skånsk blommehöna, åsbohöna, ölandshöna, gotlandshöna, kindahöna, hedemorahöna, orusthöna, bohuslän-dals svarthöna, bjurholmshöna samt gammalsvensk dvärghöna och öländsk dvärghöna.
Ankor: svensk gul anka, svensk blå anka, blekingeanka och svensk myskanka
Gäss: skånegås och ölandsgås.
 

Information om projekt för utbetalning av genbanksstöd

Svenska Lanthönsklubben beviljades medel för utbetalning av genbanksstöd för verksamhetsåret 2016, stödet beviljades 23:e september 2016 efter att ansökan inlämnats den 29:e november 2015.
 
Projektet syftade till att betala ut 800 kr för hållande av genbank gällande Höns, Ankor och Gäss som under det aktuella året varit inom genbanken enligt SLK:s regler. Antalet genbanker i ansökan uppgick till ett drygt tusental. I de beviljade medlen ingår även kostnader för register, registerföring, obduktioner samt administration av projektet och plusgirots avgifter.
 
Ansökan om och fastställande av slutsumma för utbetalning av beviljade medel pågår.
 
Projektet har förlängts från tidigare slutdatum på grund av sjukdom.
 
Projekten har följt de villkor och riktlinjer som beskrivits i beslut från Jordbruksverket.
 
När ovanstående projekt (gällande genbanksstöd) behandlats och reglerats av SJV kommer arbetet med att betala ut stödpengar för 2017 påbörjas, förhoppningen är att detta ska komma igång under januari 2019.
 
© Svenska Lanthönsklubben, om ej annat anges.