Svenska Lanthönsklubben

Vi värnar om små hushållsflockar som hålls så fritt och naturligt som möjligt

Du kan göra en stor insats genom att hålla någon av våra lantraser av höns, ankor och gäss! Det behöver inte vara många djur och du behöver inte veta och kunna allt. Vi hjälper dig!
  • Lantraser är anpassade till det självhushållande bondesamhällets miljö och krav.
  • Lantrashöns försåg oss med ägg och kött i 2000 år, men konkurrerades ut av specialiserade raser för ca 100 år sedan.
  • Många lokala lantraspopulationer är utrotade - andra har räddats i sista stund.
  • Vi måste hjälpas åt att bevara dem till kommande generationer.

Tekniska problem med annonssidan

Annonssidan ser inte ut som den borde, men annonserna finns att läsa längst ner på sidan. Scrolla neråt.

Genbanksansvar för blekingeanka tillfälligt genom styrelsen.

Se Genbanksansvariga.

För frågor om höns, ankor och gäss

Besök Hönspanelen.


SLK bevarar följande lantraser inom levande genbanker

Höns: skånsk blommehöna, åsbohöna, ölandshöna, gotlandshöna, kindahöna, hedemorahöna, orusthöna, bohuslän-dals svarthöna, bjurholmshöna samt gammalsvensk dvärghöna och öländsk dvärghöna.
Ankor: svensk gul anka, svensk blå anka, blekingeanka och svensk myskanka
Gäss: skånegås och ölandsgås.
 

Information om projekt för utgivning av tidningen Hanegället 2017

Svenska Lanthönsklubben har beviljats stöd med maximalt 150 000 kr för utgivningen av tidningen Hanegället under 2017 från Statens Jordbruksverk. Delar av finansieringen görs med hjälp av EU stöd. Den beslutade summan täcker den största delen av kostnaden, för framtagning av tidningens material (redaktionskostnaden), layout, tryckning samt distribution av Hanegället. Upplagestorleken vid tryckning uppgår till 2 500.
 
Slutlig handläggning och fastställande av slutsumma för utbetalning av beviljade medel pågår och beräknas vara klart innan december 2018.
 
Projektet har följt de beslut som fattats av Jordbruksverket i detta specifika projekt.
 
© Svenska Lanthönsklubben, om ej annat anges.