Skånska blommehöns

Blommetuppar i olika färgställningar, kläckta våren respektive försommaren 2022.