Svensk gul anka

Drakar kläckta i Juni som är klara för att flytta