Svensk blå anka

2 drakar och 3 ankor. Kan göras om till 2 mindre. Naturruvade och går fortfarande kvar i grupp.