Svensk blå anka

3 ankor, flera drakar. Naturruvade, kläckta i Juli 2022.