Svensk blå anka

En blå drake född maj 2023. Kommer även att finnas ällingar från kläck i juni och juli, när dom blivit tillräckligt gamla och könsbestämda.