Blekingeanka

2 viltfärgade hanar, maskinruvade och kläckta våren 2023.