Kindatuppar

Två Kindatuppar kläckta i april 2024.

  • Namn: Mia Karlsson
  • Medlemsnr: 7980
  • Ort: Nyköping
  • Telefon: 0703340516