Avelsplan

Svenska Lanthönsklubben är registerförande förening för svenska lantraser av fjäderfä.
 
Enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter ska rasföreningar, som ett villkor för att erhålla stöd för bevarande av utrotningshotade husdjursraser, ha en avelsplan för raser som godkänts av Statens Jordbruksverk.
 
Ladda ner avelplanen som pdf: 

Plan för avel med äldre svenska fjäderfäraser (2021)

Jordbruksverkets beslut om Svenska lanthönsklubbens avelsplan (2021)