Medlemskap i SLK

Svenska Lanthönsklubbens målsättning är att bevara våra lantraser av höns, ankor och gäss, verka för en fri och naturlig fjäderfäskötsel och samarbeta med andra lantrasbevarande föreningar.

SLK är registerförande förening för samtliga svenska lantraser av fjäderfä.

Föreningen har ca 2.000 medlemmar.

Som medlem i SLK får du:

Du som är medlem i SLK och även är godkänd genbank får:

Välkommen som medlem!

Årsavgift 200 kr (gäller kalenderår jan-dec)
Plusgironummer 26 37 84-1

Vid inbetalning; glöm inte att skriva namn, adress och telefonnummer på blanketten eller vid internetbetalning i meddelanderutan.

Inom en månad efter betalning, får du ett bekräftelsebrev med bland annat ditt medlemsnummer och de medlemstidningar som givits ut under året.

För mer info och färgbroschyr kontakta någon av våra kontaktpersoner.

Du som redan är medlem och har frågor om medlemskapet, adressändringar, inbetalning och liknande, kontaktar kassören.