Vår egen bok: Höns Ankor och Gäss – 3:e upplagan 2020

En praktisk handbok skriven av Ronny Olsson om hur man håller ett mindre antal höns, ankor och gäss på ett så fritt och naturligt sätt som möjligt.

Förr visste i stort sett varje gumma hur man på bästa sätt skötte sina fjäderfän. Nu för tiden håller dessa kunskaper på att gå förlorade. Förhoppningsvis kan denna bok bidra till traditionella kunskapernas, de naturligt hållna flockarnas och lantrasernas och bevarande.

Tredje upplagan är grundligt omarbetad och en hel del nytt har tillkommit. (Tidigare upplagor utkom 2002 respektive 2011.)

Höns, ankor och gässInnehåll:
1. Lantraser och andra raser
2. Beteende
3. Hus och rastgård
4. Från ägg till unge
5. Foder
6. Sjukdomar och ohyra
7. Slakta och ta till vara
8. Lantrasernas bevarande

Beställning

136 sidor, rikt illustrerad med färgfoton och teckningar, 16 x 22 cm, mjuka pärmar.
Pris 210 kronor inkl. frakt. Du behöver inte vara medlem för att köpa boken.

Beställ genom att sätta in summan på Svenska Lanthönsklubbens plusgirokonto: 26 37 84-1

Ange namn, adress samt att inbetalningen gäller boken. (Finns det inte plats att skriva fullständig adress vid Internetbetalning, skicka också ett meddelande till försäljningsansvarig.)