Filer att hämta

Blanketter

Blankett för värpstatistik (Hanegället nr 3/2010) 
Blankett för ruvnings- och kläckningsstatistik

Forskningsartiklar

SLU: Svenska lanthönsraser får arvsmassan kartlagd
Genetisk variation hos svenska lanthöns – SLU

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna artiklarna. Ladda hem programet gratis här.