Artiklar från Hanegället

Som medlem i SLK får du vår tidning Hanegället fyra gånger per år.

Här kan du läsa utvalda artiklar ur tidigare nummer av tidningen.

Artiklar ur Hanegället

Genbanker och slakt (Hanegället nr 3/2010)

Husbygge för höns, ankor och gäss (Hanegället nr 2/1999)

Höns- och kretsloppshus (Hanegället nr 2/1993)

Ohyra på höns (Hanegället nr 2/2008)

Födosök – födostök av Karin Neuschütz (Hanegället nr 4/2007)

Naturruvning ska prioriteras (Hanegället nr 1/2001)

Genbanksidén (Hanegället år 2000)

Foder till kycklingar

Ankskötsel (Hanegället nr 2/2019)

Hur höns ser ljus (Hanegället nr 4/2019)

Höns behöver sysselsättning (Hanegället nr 4/2020)

Samla in och ta till vara grönfoder (Hanegället nr 2/2021)

Gåsskötsel (Hanegället nr 1/2019)

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna artiklarna. Ladda hem programet gratis här.