Hedersmedlemmar

SLK har idag 12 hedersmedlemmar som på olika sätt gjort betydande avtryck i föreningen.

På årsmötet 1989 blev Johnny Andersson vår första hedersmedlem för sina avgörande insatser vid räddningen av öländsk dvärghöna (spitestammen). Han var också föreningens förste ordförande.

1992 beslutades om hedersmedlem nr 2 – Håkan Hallander. Håkan gjorde banbrytande insatser för lantrasernas erkännande bl.a. genom sin bok Svenska Lantraser. Hallander var lite av vår egen Darwin då han vände upp och ner på rasbegreppet ”att alla djur av en ras ska se likadana ut” med sin definition av lantraser. Han gjorde också en avgörande insats vid räddningen av Skånsk Blommehöna.

År 2002 utsågs tre nya hedersmedlemmar:
Sven Jeppsson för sina stora insatser för lantrasernas erkännande under sin tjänst på Jordbruksverket och i Genbanksnämnden.
Jan Janthe för avgörande insats vid räddningen av Gotlandshönan. (1992 ville Jan att man bara ska få ha en ras, förslaget avslås. Dock tas det beslutet långt senare – 2014)
Krister Kortebäck för avgörande insats vid räddningen av Bohuslän-dals svarthöna samt stora insatser för lantrasernas bevarande.

2004 är det dags för vår sjätte hedersmedlem: Bertil Lindvall – för mångårigt genbanksansvar för skånegås samt styrelsearbete.

Katarina Johansson belönas vid årsmötet 2007 för avgörande insats vid Ölandshönans räddning och mångårigt genbanksansvar för Ölandshönan samt styrelsearbete.

Årsmötet 2009 utser två nya hedersmedlemmar: Det är Anett Wahlström som belönas för mångårigt styrelsearbete och genbanksansvar för Svensk blå anka samt Hans Falk för avgörande insats vid räddningen av Gotlandshönan samt genbanksansvar för densamma.

Hedersmedlem nr 10 utses av årsmötet 2014. Nu är det Jan-Olof Mathiasson som varit föreningens ansikte utåt under mer än 20 års tid, som blir uppmärksammad. Som kontaktperson har han lämnat uppskattade råd och tips såväl till medlemmar som till andra, samt tidigt i föreningens historia hållit föreläsningar i föreningens namn till stor nytta för bevarandearbetet. Han var också föreningens vice ordförande under många år.

2016 tar årsmötet beslut om en 11:e hedersmedlem: Ronny Olsson som har varit synonym med föreningens namn sedan dess bildande. Ronny har varit verksam och drivande under föreningens bildande och utveckling till vad den är idag, under lång tid som ordförande och hela tiden som redaktör för den omtyckta medlemstidningen. Ronny var den som letade rätt på och tillvaratog Åsbohönan. Ronny har ständigt, och i alla sammanhang, tagit strid för bevarandet av Svenska Lantrasdjur. Ronny har alltid företrätt föreningens namn till största nytta för bevarandearbetet.

SLKs 12:e hedersmedlem utses på dubbelårsmötet 2019/2020 – Mikael Olsson med motiveringen att han ”under 10 år varit föreningens ordförande, arbetat (och arbetar) i rådet för husdjursgenetiska resurser för bevarande av lantrasfjäderfä och var en av initiativtagarna till Fristadsdeklarationen”.