För och i media

Bilder på våra lantraser

Dessa bilder får laddas hem och användas av medier i redaktionellt syfte.
Källa och fotograf ska anges.

Bildsamlingen är ännu inte komplett, den kommer att fyllas på efterhand.

Om ni har bra bilder av genbanksanslutna djur som ni kan tänka er att del med er av på denna sida, kontakta hemsidesansvarig.

Bjurholmshöna foto: SLK | Monica Sandelin

Bohuslän-dals svarthöna foto: SLK | Ingela Högestig

Bohuslän-dals svarthöna foto: SLK | Ingela Högestig

Gammalsvensk dvärghöna foto: SLK | Hanne Lovlie

Gammalsvensk dvärghöna foto: SLK | Hanne Lovlie

Gotlandshöna foto: SLK | Anna Bergström

Gotlandshöna foto: SLK | Anna Bergström

Hedemorahöna foto: SLK | Maria Eriksson

Kindahöna foto: SLK | Elin Pettersson

Orusthöna foto: SLK | Sandra Josefsson

Orusthöna foto: SLK | Sandra Josefsson

Skånsk blommehöna foto: SLK | Annika Brage

Skånsk blommehöna foto: SLK | Annika Brage

Åsbohöna foto: SLK | Ronny Olsson

Ölandshöna foto: SLK | Jirka Bärnlund Fors

Blekingeanka foto: SLK | Ronny Olsson

Svensk blå anka foto: SLK | Sandra Josefsson

Svensk gul anka foto: SLK | Linda Eriksson

Skånegås foto: SLK | Ronny Olsson

Ölandsgås foto: SLK | Mikael Olsson

Ölandsgås foto: SLK | Anna Bergström

Lantraser i media

Några artiklar som handlar om bevarandet av våra lantraser.

Forskningsartiklar etc