När är man med i genbanken?

En vanlig missuppfattning är att man är med i genbanken om man köpt några djur med genbanksintyg. Men, det räcker inte. Ett sådant intyg kan däremot sägas vara nyckeln till att komma med i genbanken.

Vill du vara med och bevara, måste du först kontakta genbanksansvarig för rasen och sedan skriva på ett genbankskontrakt, där du går med på att inte korsa dina genbanksdjur med andra raser och följa några enkla regler.

Först då, har man rätt att själv skriva ut genbanksintyg för de djur som kläckts i den egna flocken och först då är man med i genbanken. Begär därför alltid genbanksintyg vid inköp. Är säljaren med i genbanken, kan han skriva ut ett sådant. Är han inte med, kan han inte skriva ut något. Sen spelar det ingen roll hur mycket han än pratar om ”renrasiga djur” eller att ”ett papper inte avgör om djuren är renrasiga eller inte”. Jo, det är just vad det gör i det här fallet!

 1. Köp djur med genbanksintyg.
  Kontakta gärna genbanksansvarig innan köpet, de hjälper dig hitta passande djur.
   
 2. Du måste uppfylla vissa krav.
  Om detta kan du läsa i genbanksregler. Ifall du har en anläggning som sköts av anställd personal eller har godkänd dispens för flera raser gäller även följande tilläggsregeler.
   
 3. Du går med i genbanken.
  Du skriver ett genbankskontrakt med föreningen (via genbanksansvarig för rasen).
   
 4. När båda parter skrivit på kontraktet är du med i genbanken.
  Då har du rätt att själv skriva ut genbanksintyg.

En ras per djurslag tillåts. SLK kan genom genbanksansvarig ge dispens för att hålla fler raser/blandraser.

Medlemskap i Svenska Lanthönsklubben med erlagd årsavgift är obligatoriskt för en aktiv genbank.