Smittskydd

Hur ställer sig föreningen?

Vi är principiellt mot vaccinering av den enkla anledningen, att vi inte vill dölja fåglarnas verkliga hälsotillstånd. God nedärvd motståndskraft mot sjukdomar är en av flera lantrasegenskaper som vi vill slå vakt om.

Skulle misstänkta symptom på smittsam sjukdom visa sig i en genbanksbesättning finns möjligheten att via överenskommelse med genbanksansvarig få obduktionen betald av föreningen.

Sjukdomar och symptom

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) informerar på sin hemsida om de vanligaste sjukdomarna hos fjäderfä.

Smittskydd och restriktioner

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för kontroll och bekämpande av smittsamma sjukdomar hos djur, samt för övervakning av det nationella sjukdomsläget. På Jordbruksverkets hemsida hittar du aktuell information om t ex fågelinfluensa och newcastlesjuka.