Lantrasföreningar

Länkar till andra föreningar som arbetar med bevarande av lantraser:

Föreningen Allmogegeten

Föreningen Svenska Allmogefår

GutefårAkademin

Föreningen Gutefåret

Föreningen Gotlandskaninen

Föreningen Landtsvinet

Föreningen Allmogekon

Lantrasföreningen bondkatten

Svensk lantrasavel

Sveriges Rödkulleförening

Föreningen För Äldre Svensk Boskap