Svenska Lanthöns- klubben och bevarande av lantraser

Svenska lanthönsklubben bevarar lantraser av höns, ankor och gäss. Det gör vi genom att vi värnar om små hushållsflockar som hålls så fritt och naturligt som möjligt

Du kan göra en stor insats genom att hålla någon av våra lantraser av höns, ankor och gäss! Det behöver inte vara många djur och du behöver inte veta och kunna allt. Vi hjälper dig!

  • Lantraser är anpassade till det självhushållande bondesamhällets miljö och krav.
  • Lantrashöns försåg oss med ägg och kött i 2000 år, men konkurrerades ut av specialiserade raser för ca 100 år sedan.
  • Många lokala lantraspopulationer är utrotade – andra har räddats i sista stund.
  • Vi måste hjälpas åt att bevara dem till kommande generationer.

Aktuellt
Ny upplaga av boken Höns, ankor och gäss
Läs mer här.

SLK bevarar följande lantraser inom levande genbanker

Höns: Skånsk blommehöna, åsbohöna, ölandshöna, gotlandshöna, kindahöna, hedemorahöna, orusthöna, bohuslän-dals svarthöna, bjurholmshöna samt gammalsvensk dvärghöna och öländsk dvärghöna.

Ankor: Svensk gul anka, svensk blå anka, blekingeanka och svensk myskanka

Gäss: Skånegås och ölandsgås.

Information om projekt för utbetalning av genbanksstöd

Svenska Lanthönsklubben har under 2020 utgivit tidningen Hanegället med 4 nr per år, detta har gjorts med delfinansiering från Jordbruksverket som en del av Landsbygdsprogrammet 2013-2021.

SLK har i projektform betalat ut genbanksstöd till godkända genbanker för verksamhetsåret 2018, under hösten 2021 kommer utbetalningar för 2019 att göras. Projektet finansieras delvis med medel från EU.