Svenska Lanthöns- klubben och bevarande av lantraser

Svenska lanthönsklubben arbetar för bevarande av lantraser av höns, ankor och gäss. Det gör vi genom att vi värnar om små hushållsflockar som hålls så fritt och naturligt som möjligt.

De flesta hönsägare håller sig med en liten flock höns. 6-8 hönor brukar vara tillräckligt för att försörja en familj med ägg. Till en sådan flock har man naturligtvis en tupp. Lantraserna av höns, ankor och gäss är tåliga och lämpliga om resurserna är begränsade. Är du med i genbanken är du också med i bevarandearbetet.

Du kan göra en stor insats genom att hålla någon av våra lantraser av höns, ankor och gäss! Det behöver inte vara många djur och du behöver inte veta och kunna allt. Vi hjälper dig!

  • Lantraser är anpassade till det självhushållande bondesamhällets miljö och krav.
  • Lantrashöns försåg oss med ägg och kött i 2000 år, men konkurrerades ut av specialiserade raser för ca 100 år sedan.
  • Många lokala lantraspopulationer är utrotade – andra har räddats i sista stund.
  • Vi måste hjälpas åt att bevara dem till kommande generationer.

Aktuellt
Medlemsdag med årsmöte kommer att hållas på Fredriksdal den 11 maj.
Ytterligare info kommer i Hanegället.

Ny upplaga av bok
Ny upplaga av boken Höns, ankor och gäss Läs mer här.

SLK bevarar följande lantraser inom levande genbanker

Höns: Skånsk blommehöna, åsbohöna, ölandshöna, gotlandshöna, kindahöna, hedemorahöna, orusthöna, bohuslän-dals svarthöna, bjurholmshöna samt gammalsvensk dvärghöna och öländsk dvärghöna.

Ankor: Svensk gul anka, svensk blå anka, blekingeanka och svensk myskanka

Gäss: Skånegås och ölandsgås.

Information om projekt för utbetalning av genbanksstöd

Svenska Lanthönsklubben har under 2021/2022 givit ut tidningen Hanegället med 4 nr per år. Det har gjorts med delfinansiering från Jordbruksverket som en del av Landsbygdsprogrammet.

SLK har i projektform betalat ut genbanksstöd till godkända genbanker för verksamhetsåret 2019. Under hösten 2023 kommer utbetalningar för 2020 och 2021 att göras. Projektet finansieras delvis med medel från EU.

Projekt med rådgivning på plats har genomförts de senaste åren. Till detta har ekonomiska medel godkänts av Jordbruksverket. Tyvärr påverkades projektet på ett negativt sätt av pandemin. Projektet är avslutat men för framtiden kan liknande projekt bli aktuella.

Hantering av personuppgifter

Här kan läsa om hur SLK hanterar personuppgifter