Vad är en genbank?

I den mån man sprider eller medvetet förändrar en lantras måste alltid en så långt som möjligt oförändrad baspopulation behållas. Ofta benämns en sådan baspopulation som rasens genbank.

Rasen kan symboliseras med ett ägg, där gulan är genbanken. I vitan kan andra delar av rasen utvecklas åt olika håll, och utanför skalet fritt korsas med andra raser, utan att detta äventyrar bevarandet, eftersom gulan finns kvar. Genetiskt material kan gå från gulan och ut, men inte åt andra hållet. Tillät man inkorsning och radikalt förändrade avelsmål inom genbanken skulle det snart bli pannkaka av alltihop.

Varför finns det genbanker?

För att i möjligaste mån kunna garantera en rasrenhet. Eftersom en lantras måste bevaras med variation i färg och utseende går det inte att enbart titta på ett djurs utseende och därmed avgöra rastillhörighet. Härstamningen måste också vara dokumenterad vilket den är inom genbanken. Skulle rasen standardiseras till utseendet bevarades den inte eftersom den alltid har varierat.